Privacy reglement

Bescherming AVG sollicitanten

Onze privacy verklaring
Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Senes Medical BV de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Senes Medical BV*.

Senes Medical BV volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

De doeleinden van het verzamelen en verwerken
De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden door Senes Medical BV onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Senes Medical BV. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Senes Medical BV bestaan uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Senes Medical BV worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen aan de sollicitant, bijvoorbeeld over de Senes Medical BV-organisatie en de (werking van) de website.

Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van sollicitant binnen de Senes Medical BV-organisatie. 

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen Senes Medical BV beschikbare persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?
Senes Medical BV verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.
Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Het bewaren van gegevens
Senes Medical BV bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk één jaar na het afronden van de werving- en selectieprocedure.

Cookies
Senes Medical BV en derden gebruiken cookies (en andere technieken) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante vacatures te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. We gebruiken Google Analytics, Hotjar om het verkeer te meten op onze website. Dit geeft ons inzicht hoe bezoekers onze website gebruiken en geeft ons de mogelijkheden om de website te verbeteren. We maken gebruik van Facebook, AddThis en Google Plus zodat u informatie kunt delen met uw vrienden via sociale media. Ook Video (Youtube.com) maakt gebruik van dit soort cookies.

De rechten van de sollicitant
Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Senes Medical BV omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten dienen te worden gericht aan: werkenbij@senes-medical.nl. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacyverklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door Senes Medical BV in het kader van werving en selectie.

Kantoor

Heuveleind 7
4927 LL Oosterhout
NL

Direct contact

Algemeen
085 2500 814
werkenbij@senes-medical.nl

.

Arno Bekkers
06 11 0000 28
tjark@srbk.nl

.

Tjark Baidjoe
06 1641 2729
tjark@srbk.nl