Informatie voor huisartsen.

SeneS Medical is gespecialiseerd in rijbewijskeuringen

Rijbewijskeuringen zijn een issue voor iedereen die gekeurd moet worden of de keuring moet uitvoeren.

Het is al jaren een trend dat veel huisartsen om allerhande beweeggronden liever geen rijbewijskeuringen doen.

Nu zullen door de corona pandemie en de daardoor toegenomen werkdruk nog meer huisartsenpraktijken geen keuringen meer willen doen. Gevolg is dat veel patiënten hierdoor het rijbewijs dreigen kwijt te raken en de achterstanden nog verder zullen oplopen.

SeneS Medical BV uit Oosterhout kan dit probleem oplossen door alle keuringen over te nemen van de huisartspraktijken. Senes Medical is gespecialiseerd in het medisch keuren voor alle rijbewijzen alsmede het snel regelen van specialisten keuringen.

Senes Medical is met circa 150 locaties landelijk dekkend en heeft voldoende capaciteit zodat patiënten gemiddeld binnen 2 weken na aanmelding worden gekeurd.

Toename zorgvraag

3%

gemiddeld per jaar

Zorgvraag neemt toe

Naar verwachting zal het aantal zorgvragen de aankomende jaren met zo’n 2,5 tot 3,7% per jaar blijven stijgen. Urgente zorgvraag, met name de U2 consulten, zullen zelfs harder toenemen.

Veel huisartsenpraktijken kunnen nu de werkdruk al amper aan. Het wordt steeds belangrijker om de beschikbare tijd en capaciteit optimaal te gebruiken in de eerste lijns zorg.

SeneS Rijbewijskeuringen

Onze diensten

Rijbewijskeuring

Senioren 75+

Rijbewijskeuring

Algemeen BE

Specialisten 

keuringen

Binnen 2 weken

gekeurd

Wat mag u als huisarts volgens de richtlijnen KNMG

Doorverwijzen of zelf keuren?

Het is behandelend artsen niet toegestaan om eigen patiënten te beoordelen op verzoek van een ander, zoals het CBR. U moet het uitvoeren van een rijbewijskeuring overlaten aan een onafhankelijke, deskundige arts. Wel mag u over een eigen patiënt, op basis van gerichte vragen en met uitdrukkelijke toestemming, feitelijke informatie verstrekken aan de medisch adviseur van het CBR.

Als behandelend arts moet u zich kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer u een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of de patiënt voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.

Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met u deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling.

Als behandelend arts bent u niet altijd op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld autorijden, te kunnen doen. Dan is het niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Bron knmg

Telefoon

085 2500 414

Adres

Heuveleind 7
4901 LL Oosterhout

Email

tjark@srbk.nl

Bereikbaar

Werkdagen: 08:30 – 17:30
Zaterdag: 10:00 – 13:00