Veel gestelde vragen

Wij hebben op deze pagina geprobeerd de meest voorkomende vragen voor u te beantwoorden.

Natuurlijk kan het zijn dat uw vraag er niet bij staat, in dat geval neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring bij SeneS?
 • De verwijsbrief van het CBR, daarop staan de ZD codes.
 • Urine. Zorg er wel voor dat u kunt plassen tijdens de keuring. Heeft u problemen met plassen dan kunt u bij uw apotheek een speciaal urinepotje halen. Thuis kunt u voordat u naar de keuringsarts gaat deze vullen. U hoeft niet nuchter te zijn voor de urinetest.
 • Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).
 • Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.
 • Rijbewijs: Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs meenemen.
Hoe vraag ik de gezondheidsverklaring van het CBR aan?

Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring
Met ingang van 1 januari 2018 heeft het CBR de naam van de zogenaamde ‘Eigen verklaring’ vervangen door ‘Gezondheidsverklaring’ en die van de ‘Eigen verklaring met medisch verslag’ door ‘Gezondheidsverklaring 75+. Het medisch verslag heet nu ‘Keuringsverslag’. Niet alleen de naam van de Verklaring is veranderd, maar ook het aantal vragen dat door de aanvrager beantwoord moet worden, is aanmerkelijk uitgebreid (zie de voorbeelden onder ‘Downloads’ op de homepage van deze website). De naamsverandering en daarmee de vervanging van de formulieren vindt geleidelijk plaats en voorlopig worden de beide namen nog naast elkaar gebruikt.

De prijs voor de ‘Gezondheidsverklaringen’ bedraagt per 1 januari 2019 € 37,80 als u deze koopt op het gemeentehuis of downloadt op de website van het CBR. Laat u de verklaringen per post toesturen door de klantenservice van het CBR, dan betaalt u € 10,00 extra, omdat de bestelling aangetekend wordt verzonden. 
 
Gezondheidsverklaring = digitale vragenlijst 
Sinds 2018 is de vragenlijst voor het rijbewijs A, B, BE en T gewijzigd. Dat geldt ook voor de digitale vragenlijst van de Gezondheidsverklaring voor de 75+-er die zijn of haar rijbewijs wil verlengen op mijncbr.nl. Het CBR vraagt gerichter uit om beter te kunnen beoordelen of u rijgeschikt bent of niet.

Let op: Bent u tussen de 70-75 jaar en vraagt u voor het eerst een code 100/101 aan én verloopt uw rijbewijs op uw 75e verjaardag of daarna, dan geldt voor u al de 75+regeling. 

DigiD met sms-code nodig 
Bij voorkeur vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in. U hebt dan een DigiD nodig met sms-verificatie. Dat is noodzakelijk omdat het gaat om het uitwisselen van digitale gegevens via internet. Hoe u die aanvraagt, kunt u lezen op de site van DigiD: www.digid.nl. Heeft u (nog) geen DigiD met sms-verificatie, houd er dan rekening mee dat de aanvraag daarvan enige dagen kan duren. U vraagt het aan en krijgt per post een activeringscode. Die moet u intoetsen op de site en pas dan is uw DigiD met sms-code gebruiksklaar. 

Verwijzingen via uw berichtenbox 
Bij voorkeur vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in en dan krijgt u in de berichtenbox in MijnCBR.nl bericht over welke verwijzingen in uw geval gelden en de aanvullende formulieren. Deze formulieren print u uit en neemt u mee naar de keuringsarts van CBR-rijbewijskeuring. Op de formulieren staat een barcode met uw persoonlijke gegevens. Bij ontvangst kan het CBR ze dan ook snel verwerken. 

Status aanvraag

Via MijnCBR kunt u online de status van uw aanvraag volgen. In MijnCBR kunt u via het contactformulier nadere informatie vragen over de stand van zaken.
Volgende stappen 
In de komende periode wordt het ook mogelijk dat de arts zijn bevindingen via een artsenportal digitaal deelt met het CBR. Het digitaal aanvragen van uw rijgeschiktheid zal aanzienlijk sneller gaan dan de papieren route. 
Waarom moet ik eerst betalen?

Op deze manier zorgen we ervoor dat de kosten direct vooraf duidelijk zijn. Op de keuringslocaties is geen mogelijkheid tot contante of pin betaling.
Wij willen zo transparant mogelijk zijn in het communiceren van onze tarieven.

Hoe gaat de keuring in zijn werk?

De keuring bestaat uit een paar vaste elementen, te weten:

 • Bespreking vragenformulier
 • Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
 • Beoordeling psychische toestand (OPS Score: Oriëntatie en geheugen, Praktische vaardigheden, Sociaal en persoonlijk functioneren)
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urine onderzoek (op suikerziekte)
Wat kost een keuring bij CBR-Rijbewijskeuring?
 • De rijbewijskeuring  voor senioren 75+ kost normaal € 59,00, tot maart 2020 geldt een korting van € 10,00
 • De overige rijbewijskeuringen voor groot rijbewijs, taxi, bus, etc., kosten € 75,00
 • Vervolgconsult:
  • Telefonisch € 19,00
  • persoonlijk: vanaf € 29,00
Wat kan het CBR beslissen?
 1. U bent rijgeschikt:
  Van harte gefeliciteerd! U mag rijden of blijven rijden. U kunt een rijbewijs halen, vernieuwen, houden of omwisselen.
 2. U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd:
  U mag rijden of blijven rijden, maar wel voor een bepaalde termijn. U kunt een rijbewijs halen, vernieuwen, houden of omwisselen. Dat rijbewijs is geldig voor een bepaalde termijn van 1, 3, 5 en soms 10 jaar.
 3. U ben rijgeschikt onder voorwaarden:
  U mag rijden of blijven rijden, maar u moet wel bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden. Bijvoorbeeld een bril dragen of uw auto laten aanpassen.
 4. Er wordt nader onderzoek gevraagd:
  Bij twijfel niet inhalen, het is daarom in bepaalde situaties nodig om u door een medisch specialist nader te laten onderzoeken. Afhankelijk van de uitslag wordt u rijgeschikt of ongeschikt verklaart.
 5. U bent niet rijgeschikt:
  U mag helaas niet of niet meer rijden. U kunt geen rijbewijs halen, vernieuwen of omwisselen. Als u een rijbewijs heeft, wordt dat ongeldig.
Het CBR vraagt om aanvullende informatie?

Het kan zijn dat het CBR nog aanvullende informatie nodig heeft van de keuringsarts. Heeft u daar bericht over ontvangen: bel dan met CBR-K en informeer de arts en vragen dit verder zo snel mogelijk voor u te regelen. 

Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater nodig.

Wanneer het om feitelijke informatie gaat, zoals bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen mag dat uw eigen specialist zijn. Wil deze het niet doen bel dan het CBR.

Bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Deze aanvullende keuring moet u zelf betalen. Er zijn vanaf 1 januari 2014 vaste afspraken voor de maximale tarieven, gekoppeld aan de tijd dat u bij de arts in de spreekkamer bent. Voor meer informatie lees op de website an de Nederlandse zorgautoriteit: klik hier.

Het CBR vraagt om een rijtest?

Soms is er meer informatie nodig over de praktische geschiktheid van een bestuurder. De medisch adviseur van het CBR zal u in zo’n geval verwijzen voor een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht om te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Autorijden met een beperking of handicap

Met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u in de meeste gevallen zelfstandig met een auto de weg op. Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Met technische aanpassingen en training door een gespecialiseerde rijopleider zijn namelijk veel beperkingen te compenseren. U moet daarbij uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders, want de verkeersveiligheid staat voorop. Het CBR kan u daarbij op weg helpen.

Klik hier voor meer informatie hierover op de website van het CBR.

Mijn gezondheidstoestand is gewijzigd?

Een medische keuring is ook nodig als uw gezondheid is veranderd terwijl uw rijbewijs nog geldig is. De meest voorkomende aandoeningen die de rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden zijn:

 • Een beroerte (CVA)
 • Een ICD-implantatie
 • (slecht ingestelde)suikerziekte
 • Epilepsie
 • Een psychose
 • Een hartinfarct of – aandoening (bijv. vaatomleidingen of dotterbehandelingen)
 • Multiple sclerose
 • Ziekte van Parkinson
 • Dementie
 • (poly)neuropathie
 • Een progressieve oogaandoening (staar, macula degeneratie, glaucoom)
 • Een functiebeperking van de ledematen, rug en wervelkolom (hierbij wordt een rijtest bij het CBR afgenomen)
 • ADHD/PDD-NOS
 • Alcohol- en drugsmisbruik
 • Medicijngebruik of -misbruik
Ik heb een verklaring van geschikt ontvangen?

Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen maar verloopt uw rijbewijs nog niet dan kunt u deze (maximaal 1 jaar) bewaren. Houd er rekening mee dat de gemeente 1 week nodig heeft om een nieuw rijbewijs aan te maken. Zo sluit het oude rijbewijs mooi aan op het nieuwe rijbewijs.

Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente

U gaat naar de gemeente en neemt mee:

 • Uw oude rijbewijs
 • Pasfoto’s 
 • Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente)
Digitaal invullen door SeneS Rijbewijskeuring

Koopt u een Gezondheidsverklaring dan staan er op de verwijsbrief bij uw Keuringsverslag ook ZD codes en kan de arts uw papieren ook op de computer invullen en meteen opsturen naar het CBR. Dit is natuurlijk een grote verbetering en scheelt u een paar weken tijd. 

De uitslag krijgt u gewoon via de post tenzij u uw mailadres heeft opgegeven op de gezondheidsverklaring of deze digitaal heeft gekocht.  

Rijbewijskeuring van 75 jaar wettelijk verplicht?

Informatie over rijvaardigheid

Sinds 1 januari 2014 bent u wettelijk verplicht om vanaf uw 75ste een medische keuring te ondergaan voor het verlengen van uw rijbewijs. Deze keuring heet Seniorenkeuring (vanaf 75 jaar)

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A:

 • Tot 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.
 • Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig.
 • Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
 • 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht.
Mag je met een verlopen rijbewijs blijven rijden?

In principe mag u niet met een verlopen rijbewijs rijden, echter het kabinet wil 75-plussers toestaan 1 jaar te laten rijden met verlopen rijbewijs onder voorwaarden.

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.  Klik hier voor de laatste informatie van de Rijksoverheid.

Mijn verantwoordelijkheid?

Autorijden is altijd uw eigen verantwoordelijkheid!

U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. Verandert uw gezondheid? Dan is het verstandig met uw arts te bespreken wat dit betekent voor uw verkeersdeelname. Zorgverleners zijn verplicht om u te informeren over de gevolgen van een aandoening of medicijnen voor uw verkeersdeelname. U kunt vervolgens besluiten om bijvoorbeeld tijdelijk niet meer te rijden. Ook kunt u een wijziging in uw gezondheidssituatie doorgeven aan het CBR. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kan.

Heeft u een andere vraag, bel ons gerust

Ons telefoonnummer: 085 2500 414

Heeft u een andere vraag, bel ons gerust

Ons telefoonnummer:

 

085 2500 414

Stuur ons een Email

tjark@srbk.nl

Telefoon

085 2500 414

Correspondentie adres

Heuveleind 7, 4901 LL oosterhout

Onze openingstijden

Ons kantoor is op onderstaande tijdstippen telefonisch bereikbaar .

Voor datums en tijden van onze keuringslocaties, zie onze locaties.

Werkdagen 

09:00 – 17:45

Zaterdag

10:00 – 13:00

Zon- en feestdagen

Gesloten